CHAMPION ผู้ชนะแห่งตำนาน (Legend, #3) Marie Lu

ISBN:

Published:

Paperback

312 pages


Description

CHAMPION ผู้ชนะแห่งตำนาน (Legend, #3)  by  Marie Lu

CHAMPION ผู้ชนะแห่งตำนาน (Legend, #3) by Marie Lu
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 312 pages | ISBN: | 6.69 Mb

สนธิสัญญาสันติภาพกลายเปนเพียงลมปากสงครามทีไรหนทางชนะกำลังมาหลังจากการแยกจากอันเจบปวดของจูนกับเดย สาธารณรัฐกกาวไปขางหนาอยางเชืองชา ทวามันคง จูนมุงมันกับการเปนวาทีประธานวุฒิสภาเคียงขางอันเดนในขณะทีเดยเกบงำความลับอันยิงใหญทีสุดในชีวิตMoreสนธิสัญญาสันติภาพกลายเป็นเพียงลมปากสงครามที่ไร้หนทางชนะกำลังมาหลังจากการแยกจากอันเจ็บปวดของจูนกับเดย์ สาธารณรัฐก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างเชื่องช้า ทว่ามั่นคง จูนมุ่งมั่นกับการเป็นว่าที่ประธานวุฒิสภาเคียงข้างอันเดนในขณะที่เดย์เก็บงำความลับอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต สนธิสัญญาสงบศึกระหว่างสาธารณรัฐกับอาณานิคมกำลังเป็นรูปเป็นร่าง แต่กลับเกิดโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งไหน เส้นทางที่แยกจากกลับมาบรรจบกันอีกครั้งเพื่อปกป้องสาธารณรัฐ แต่เมื่อโอกาสเดียวที่ทุกคนจะรอดพ้นจากสงครามคือเดย์ต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามี สาธารณรัฐจะกล้าขอเด็กหนุ่มผู้สูญเสียมามากมายให้เสียสละอีกหรือEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "CHAMPION ผู้ชนะแห่งตำนาน (Legend, #3)":


sunridersmc-phuket.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us